Úvod


Tento výukový materiál je určen studentům magisterského studia se zapsaným předmětem Základy fytocenologie (kód ABA12E). Tento předmět je garantován Katedrou botaniky a fyziologie rostlin, vyučuje se zpravidla v letním semestru s dotací 28 hodin přednášek. Zakončen je zkouškou ústní a praktickou, před kterou je student povinen odevzdat samostatný projekt jehož zadání je níže.

 

Tento projekt vznikl za podpory Fondu rozvoje vysokých škol - projekt č. 448/2009

Pro správné zobrazení používejte prohlížeč Mozilla Firefox !!! 

Projekt_ZF.pdf (1,3 MB)
Zadání projektu k praktické a ústní zkoušce ze Základů fytocenologie. Nutno odevzdat minimálně týden před absolvováním zkoušky (papírově či elektronicky do systému Moodle (https://moodle.czu.cz/) !!!
IDevice ikona Stručný návod pro tuto aplikaci

Na levé straně této aplikace si z rozbalovacího Menu můžete vybrat jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Pro správné zobrazení používejte prohlížeč Mozilla Firefox!

Všechny níže uvedené dokumenty (přílohy) jsme pro Vás připravili ke stažení ve formátu PDF. Stažení provedete kliknutím pravého tlačítka myši na odkaz. Z rozvinutého menu vyberte položku "Uložit cíl jako..." (u anglických verzí prohlížečů "Save Target As..."). Nebo je můžete přímo otevřít ve Vašem prohlížeči. Ke čtení musíte mít na Vašem počítači nainstalován Adobe® Acrobat® Reader verze 8.0 a vyšší. Zdarma si jej můžete stáhnout z internetové stránky firmy Adobe.


img9_6
Podmáčená vstavačová louka - Lukavec (Vlašimsko)
IDevice ikona Předešlá znalost

Předpokladem pro absolvování předmětu je znalost botaniky systematické a ekologie. Základním cílem předmětu je získat základní teoretický přehled a praktické znalosti o rostlinných společenstvech včetně pracovních postupů užívaných při monitorování vegetace s přihlédnutím k agrofytocenózám. Základy budou přednášeny a praktická cvičení proběhnou v terénu.


Rámcová struktura přednášek:

 1. Historie fytocenologie.
 2. Základní pojmy a termíny.
 3. Složení a struktura rostlinného společenstva.
 4. Složení a struktura rostlinného společenstva.
 5. Analýza a popis rostlinného společenstva.
 6. Syntaxonomie.
 7. Přehled rostlinných společenstev.
 8. Přehled rostlinných společenstev.
 9. Rozšíření rostlinných společenstev a jejich funkce v krajinně.
 10. Vegetační monitoring.
 11. Vegetační monitoring.
 12. Využití výsledků a metod fytocenologie v zemědělství.
 13. Práce v terénu.
 14. Práce v terénu.
IDevice ikona Vaše studijní aktivita

Tento výukový materiál nezahrnuje všechny podrobnosti o dané tématice - tzn. předpokládá se i Vaše studijní aktivita s dalšími zdroji (literární, elektronické apod.)!!!


IDevice tázací ikona Kontrolní otázka
Úspěšné zvládnutí zkoušky závisí na:
  
oblečení studenta
štěstí
kvalitě samostatného projektu
náladě zkoušejícího